گارانتی محصولات بانیان ایده

مشتری گرامی 

 

مرکز خدمات قطعات معیوب را در صورت امکان تعمیر و یا با قطعه سالم تعویض می نماید.

با توجه به تحول دائمی و سریع در بازار IT در صورت عدم موجودی قطعه اصلی کالای مشابه با احتساب اختلاف قیمت روز ارائه خواهد شد.

ارائه کارت گارانتی در زمان استفاده از خدمات الزامی است.

موارد ابطال گارانتی

  • هرگونه ضایعه فیزیکی یا سوختگی قابل مشاهده
  • هرگونه تعویض و خدشه در هولوگرام ، برچسب و شماره سریال
  • استفاده غیر استاندارد
  • دستکاری توسط تعمیرکاران خارج از شرکت
  • هرگونه ایراد ناشی از بکارگیری نرم افزارهای کاربردی و یا آلودگی به ویروس های کامپیوتری
  • صدماتی همچون شکستگی LCD و قاب پشت آن و یا اثرات هر گونه ضربه بر روی دستگاه هنگام انتقال توسط پست ، پیک ، شرکت های حمل و نقل و … پدید آید، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج خواهد ساخت .